MAAK PLAATS: Het Symbioceen op Zeeburgereiland 07 apr '24 - 07 apr '24

MAAK PLAATS: Het Symbioceen op Zeeburgereiland

Hoe kunnen we onze menselijke arrogantie ten opzichte van de natuur overwinnen? Op zondag 7 april was het tijd voor het evenement MAAK PLAATS, waarbij die vraag centraal stond. Geïnspireerd door het concept van het Symbioceen, ontwikkeld door filosoof Glenn Albrecht, werd een blik geworpen op een radicaal alternatief voor het heersende antropocentrisme. Hoe zou het zijn als we onszelf niet langer zien als het topje van de evolutie, het evenbeeld van een hogere macht of als de rentmeesters van de wereld? Dat we accepteren dat wij mensen ‘gewoon’ natuur zijn en in symbiose (moeten) samenleven met onze omgeving?

Onder leiding van onderzoeker An Kramer van Hogeschool Inholland, verbonden aan het lectoraat Design Thinking en het Sluislab, werden deze vraagstukken verkend op het Zeeburgereiland. Een locatie waar nieuwe stedelijke ontwikkelingen, een groene rafelrand en het Oerij samenkomen, wat een uniek perspectief biedt op het Symbioceen.

Samen met ruim zeventig bezoekers werden deze vragen behandeld tijdens wandelcolleges en workshops. Glenn Albrecht sprak hen toe in een keynote, en daarna verspreidden de bezoekers zich over Zeeburgereiland met diverse sprekers, waaronder collega’s van het kenniscentrum Creative Business Philippa Colin en Donagh Horgan. Samen met futuroloog Edwin Gardner, Arita Baaijens en Chihiro Geuzenbroek lieten zij deelnemers op verschillende manieren de huidige en toekomstige relatie met natuur ervaren. Tot slot raakte Theatergroep Gouden Haas alle aanwezigen met hun indringende voorstelling Herinner ons’, over het geruisloze verdwijnen van vele dier- en plantensoorten.

Lector Design Thinking Guido Stompff vertelt over het belang van dit event:

Het lastige van het symbioceen is dat niemand het zich al kan voorstellen: het is een filosofisch concept dat tot nadenken zet. Dat zien we helaas vaak bij transities: we herkennen problemen en weten zelfs wat anders moet. Maar hoe dan? Dat vraagt om verbeeldingskracht en het vermogen om gezamenlijk onderzoek te doen en alternatieven te ontwerpen als vorm van onderzoek. Activistisch, in de zin dat het tot actie aanzet.

NRC publiceerde op 5 april 2024 naar aanleiding van MAAK PLAATS een artikel over symbioceen in de Baaibuurt op Zeeburgereiland, waarvoor An geïnterviewd werd samen met bewoner en Marijn van der Eyden, voormalig artist-in-residence bij het Sluislab. De Baaibuurt is volgens hen een perfect voorbeeld, omdat de natuur hier niet gereguleerd, maar ook niet verwilderd is. Er is een bepaalde verbondenheid met de omgeving: de studenten, kunstenaars en ondernemers leven op een organische wijze samen met elkaar en de natuur. De volgende stap voor Kramer is onderzoeken hoe deze verbondenheid een alternatief kan vormen voor de grootschalige gemeenteplannen. Lees het artikel hier.

5 mei 2024