Baggerbeest komt eraan

Baggerbeest komt eraan

Sluislab werkt met Urban Resort aan de realisatie van het Baggerbeest: de broedplaats die als eerste in de Sluisbuurt verrijst. Het is de volgende plek waar we neerstrijken om de verbinding te maken tussen onderwijs, de creatieve industrie en het lokale leven.
Door: Willemijn de Jonge

Samen met de gemeente en Bureau Broedplaatsen is Bas van de Geyn van Urban Resort een lange lijst leegstaande gebouwen in Amsterdam-Noord en Oost aan het afvinken: welke kunnen een tweede leven krijgen als onderkomen voor 50 ateliers voor creatieve makers, een vaste werkplaats voor Sluislab, cursusplekken voor cultuureducatie, een publiekszaal voor 80 man en een café voor de hele buurt? De herbestemming vraagt om een bouwwerk van minstens 2000 vierkante meter, dat demontabel en verplaatsbaar is. Die aanpak onder- streept het circulaire concept van het Baggerbeest, dat aansluit bij de ambities van Sluislab: een duurzame, tijdelijke broedplaats van waaruit een combinatie van kunst, cultuur, onderzoek en onderwijs een boost geeft aan de buurt in wording.

Ontmoeten
De naam van de broedplaats verwijst naar een amfibisch diertje dat hier uit het slib van het IJ is gekropen om zich nieuw terrein eigen te maken. Het zo snel mogelijk realise- ren van een broedplaats brengt dit gebied al tot leven voordat de wijk er staat. Van de Geyn: “Het Baggerbeest maakt Amsterdammers nieuwsgierig en trekt een nieuwe mix van mensen aan. We weten bovendien dat je bij dit soort gebiedsontwikkelingen vanaf het allereerste begin moet inzetten op verbinding om een goed sociaal weefsel te laten ontstaan. Dat is precies wat het Baggerbeest met een breed programma doet. Het wordt een plek waar mensen elkaar ontmoeten en waar bewonersinitiatieven vorm krijgen. En het fungeert als startpunt voor culturele voorzieningen die straks uitwaaieren naar de buurt als die af is.”

Kunst, onderzoek en onderwijs
Sluislab is actief betrokken bij de ontwikkeling van de broedplaats en heeft zich er als huurder aan gecommitteerd. Deze plek biedt de kans om vanuit de Sluisbuurt met elkaar maatschappelijke vraagstukken op te pakken. “Het lab is voor ons een heel relevante partner in deze placemaking fase,” zegt Van de Geyn, die voor zich ziet hoe kunst, onderzoek en onderwijs elkaar in de broedplaats zullen versterken. “Ontwerpers en kunstenaars kunnen bijvoorbeeld een rol gaan spelen bij het visualiseren van placemaking concepten en het maken van prototypes, een belangrijk onderdeel van het ontwerpend onderzoek dat Sluislab doet. Hoe beter die prototypes, hoe meer een concept landt in de buurt.”

24 januari 2022