Guido Stompff (Hogeschool Inholland)

Guido Stompff (Hogeschool Inholland)

Lector Design Thinking

Dr. Guido Stompff is sinds september 2019 lector van de onderzoekslijn Design Thinking en daarmee onderdeel van de onderzoeksgroep Creative Business. Design Thinking kent een eigen benadering om vraagstukken op te lossen. De methode is gericht op het creëren van oplossingen om daarvan te leren. Bij Inholland wil Stompff Design Thinking methodologisch beter funderen en breed in het onderwijs invoeren. Zo krijgen studenten van uiteenlopende disciplines de mindset en tools in handen om creatieve oplossingen te ontwikkelen voor de maatschappelijke vraagstukken waar stedelijke gebieden mee te maken hebben.

Stompff doet ontwerpgericht onderzoek in living labs, samenwerkingsverbanden met onderwijs en stakeholders. Een actueel voorbeeld is het Urban Leisure & Tourism Lab in Amsterdam-Noord. Hier werkt hij met zijn onderzoeksteam aan oplossingen voor de toenemende druk van het toerisme op Amsterdam.

Samenwerken

Lector Guido Stompff werkt graag samen met alle mogelijke onderwijsdomeinen om het vak Design Thinking een vaste plek in het curriculum te geven. Daarnaast staat de deur met externe organisaties en bedrijven wijd open: design thinking is bij uitstek geschikt om concrete maar complexe vraagstukken uit het werkveld te behandelen.

Terug naar het overzicht