Joke Hermes (Hogeschool Inholland)

Joke Hermes (Hogeschool Inholland)

Lector Media, Cultuur en Burgerschap

3 Vragen aan Joke

Wat doe je met het Sluislab?

“Als lector werk ik met het Sluislab samen op onderzoeksprojecten op het gebied van inclusie en creatieve industrie of beroepen”

Wat vind je mooi aan Sluisbuurt?

“In de Sluisbuurt is er veel moois. Te starten met een diverse groep bewoners. Tegelijkertijd is het een eiland dat uitnodigt tot het voelen en zien van allerlei verbindingen zowel letterlijk als figuurlijk. Ik zie ook veel interessante uitdagingen. Want hoe betrek je bijvoorbeeld eilandbewoners bij het inrichtingen van de wijk? Eilandbewoners kunnen soms romantisch worden over hoe ze anders zijn dan ‘normale wijken’. Het is dan interessant om de pioniersgeest en het eilandgevoel bij deze bewoners te herkennen en vooral te relativeren zodat toekomstige inrichtingsvraagstukken zo goed mogelijk opgelost worden. Begrijpen en meenemen van lokale context is daarom belangrijk in alle onderzoeksprojecten.”

Wat wil je het liefst met Sluislab voor de Sluisbuurt bereiken?

“Breed ondersteunen en versterken van allerlei groepen professionals die zich vanuit de overheid bezighouden met burgers. Dit gaat van politiemedewerkers, jongerenwerkers, sociaal werkers de zogenaamde street level bureaucrats. Maar ook vind ik het belangrijk om een stem geven aan bewonersgroepen. Om de unusual suspects te vinden en te bereiken en mede-eigenaar te maken van de buurt.”

Terug naar het overzicht